Home
Nieuws
Algemene informatie
Live Stream
Web besturing Analoog
DVB Monitor
In- en Uitgangen
Met dank aan
PI6ATV Login/Logout
Language selection
Statistieken:
Bezoekers: 3906617
Wie is er online:
Home arrow Algemene informatie

PI6ATV is de multimedia Amateur Televisie repeater die sinds 1996 operationeel is vanaf de Gerbrandy mediatoren te IJsselstein. De repeater is gehuisvest in de zogenoemde "reportagecabine" die zich ongeveer halverwege de buismast bevindt op 220m hoogte. Hierdoor heeft PI6ATV een reikweidte van ruimschoots 70 kilometer (of meer) rondom IJsselstein. 

Beheer
PI6ATV wordt beheerd door vijf enthausiaste radiozendamateurs:

Paul          PE1RJV      (vergunninghouder)
Edwin       PD2EBH
Vincent     PE1RKM
Gerrit       PD0RZJ
Mischa     PA1OKZ

Ontstaan
Het idee voor een amateur televisie repeater in de Gerbrandy mediatoren ontstond in 1995 binnen de VERON afdeling Centrum (Utrecht e.o.). Eén en ander was het logische vervolg op de speciale uitzendingen die een groep zendamateurs de jaren voordien al vanuit deze toren verzorgde. Europa heeft bijvoorbeeld al kennis kunnen maken met ATV vanuit Nederland tijdens het Europena Satellite Festival, een evenement dat door the Satellite Shop in Heerhugowaard via de Eutelsat II-f3 werd verzorgd. Ook zijn voor veel oud-gedienden de beelden herkenbaar van PA6XMT die vanaf dezelfde plek spectaculaire beelden uitzond van de ontsteking van 's werelds grootste kerstboom.

Eén van de initiatiefnemers was Hans, PA3ETK, die indertijd werkzaam was bij de toenmalige Nederlandse Omroep Zender Maatschappij (Nozema). Na verschillende gesprekken zijn afspraken gemaakt over het gebruik van opstelruimte in de toren en is een begin gemaakt met uitzendingen. Dit ging niet zonder slag of stoot, immers, er moest veel werk verzet worden om uberhaupt een signaaltje in de lucht te kunnen zetten. Door de VERON afdeling centrum werd een relaiscommissie samengesteld en kon actie ondernomen worden om het nodige van de grond te krijgen.

Na ontvangst van de benodigde vergunning is door een aantal enthausiaste zendamateurs begonnen met de bouw van een zender en een antenne. Er mocht worden uitgezonden op 10.425GHz, een degelijke zender bouwen was niet de eenvoudigste opgave. In februari 1996 werden verschillende testen uitgevoerd en uiteindelijk kon op zaterdag 8 maart 1996 voor de allereerste keer het signaal van PI6ATV ontvangen worden. Dit begon erg eenvoudig met slechts een testbeeld dat werd afgewisseld met fraaie panorama beelden vanaf 220m hoogte van IJsselstein en Nieuwegein. De eerste resultaten maakten de bouwers alleen maar enthausiaster en in vliegende vaart werd een eerste ingang gecreeerd. Indertijd konden de eerste beelden doorgegeven worden via de ingangsfrequentie 1260MHz. Het uitzendvermogen van PI6ATV bedroeg indertijd slechts ca. 800 milliWatt en de antenne was een 40 slots waveguide straler die aan de noordzijde van de Gerbrandytoren stond opgesteld.

Ontwikkeling van het relais
Achter de schermen werden al snel ambitieuze plannen gemaakt, immers, de bijzondere opstelplaats leende zich uitstekend voor verdere mogelijkheden. Al snel werd gekozen voor een modulaire opbouw waardoor het mogelijk was om stapsgewijs uitbreidingen toe te voegen. In de reportagecabine werd een 19 inch cabinet geinstalleerd met een hoogte van 140cm, indertijd leek dat meer dan voldoende om alle plannen te kunnen verwezenlijken. Stap voor stap werd uitgebouwd; zo kwam er een nieuwe modulator met maar liefs vier audiocarriers en er werd een besturingsunit toegevoegd zodat met DTMF tussen verschillende ingangen geschakeld kon worden. Ook kwamen al snel ingangen op 13cm en 3cm beschikbaar zodat door zendamateurs op de grond naar hartelust geexperimenteerd kon worden met zelfgebouwde televisiezenders.  

De zendantenne op 10.425GHz was aan de noordzijde van de Gerbrandytoren opgesteld. Dit betekende automatisch dat zendamateurs in het zuiden veel moeite hadden om de signalen te kunnen ontvangen, maar daar werd door de relaiscommissie een stokje voor gestoken. Inmiddels was de oorspronkelijke zender vervangen voor een sterke nieuwe zender die maar liefst 10 Watt leverde dankzij een heuse TWT (Travelling Wave Tube) versterker. De zender van 800mWatt werd voorts aan de zuidzijde geplaatst en zond uit op 10.475GHz zodat ook in het zuiden van het land en zelfs in noord Belgie beelden te ontvangen waren.

Nieuw repeaterteam
In de eerste jaren was PI6ATV een populair medium binnen het radiozendamateurisme. Naar verhouding waren de mogelijkheden nog vrij primitief maar desondanks de activiteit groot. Ook begon zich een steeds vaster repeaterteam te vormen. Het waren voornamelijk Hans, PA3ETK; Niels, PE1PWB en Paul, PE1RJV die zich steeds met vernieuwingen bezighielden. In 2002 werd aan de repeater een PIP (Picture in Picture unit toegevoegd zodat opeens verschillende kanalen in vakjes tegelijk zichtbaar gemaakt konden worden. Ook werden nieuwe functies toegevoegd zoals teletekst en er werd zelfs een digitaal geluidssysteem toegevoegd, het bekende NICAM dat tot op de dag van vandaag actief in gebruik is.

Ondertussen werd ook het 19 Inch rack te klein en na de nodige veranderingen en steeds weer verherherherbouwingen stonden er uiteindelijk twee manshoge geschakelde 19 Inch cabinets om de omvangrijke repeater in onder te kunnen brengen. Er was in die tijd al veel contact met andere repeatergroepen zoals de crew van PI6ALK, PI6ANH en PI6TNO. Deze repeaters konden allen prima ontvangen worden in IJsselstein zodat PI6ATV ook een belangrijk doorgiftepunt werd van repeaters elders in het land. 

Digitale Video Broadcasting (DVB) 
Stilstand is natuurlijk achteruitgang. Ook in Amateurtelevisie minnend Nederland werd na 2000 in toenemende mate geexperimenteerd met digitale televisietechnieken, die in amateurkringen DATV werden genoemd. PI6ATV kreeg in 2005 ook een eerste digitale televisiezender die uitzond in DVB-S. Net als in het begin van het analoge tijdperk waren de mogelijkheden ietwat beperkt, maar je kon toch het beeld van PI6ATV in digitale vorm ontvangen. 

De eerste digitale zender is slechts enkele jaren operationeel geweest. Uiteindelijk is na herhaaldelijke waterschade besloten om een geheel nieuwe DVB zender te bouwen die in 2007 in gebruik genomen werd. De mogelijkheden waren niet zo verschillend met die van de periode ervoor. Wel was het zendvermogen toegenomen tot 2 Watt.

In de loop van de jaren ontstonden er telkens opnieuw nieuwe mogelijkheden bij PI6ATV. Naast de DTMF besturing kreeg Nederlands hoogste ATV relais ook een besturingsmogelijkheid via Internet en in 2011 werd de PIP unit vervangen door een zeer flexibel nieuw exemplaar, een Kaleido K2 van Miranda. Hierdoor konden tegelijk, naast de verschillende analoge ingangen op 23, 13 en 3cm meerdere ingangen en verdere repeaters worden weergegeven in een zogenoemde 13-pip (12 kleine vakjes met een grote in het midden). Dit bood ook ruimte voor doorgifte van meerdere digitale videosignalen. 

In 2013 werd opnieuw geinvesteerd in DVB techniek. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van een professionele DVB modulator en heeft het aantal MPEG encoders zich navenant uitgebreid. In begin 2015 waren inmiddels acht services te ontvangen in DVB techniek zodat PI6ATV nu met recht een multimediarepeater genoemd mag worden. Ook bestaat een digitale koppeling met onze zuiderburen zodat verschillende signalen uit Belgie doorgegeven worden, en omgekeerd natuurlijk. 

Toekomst
Tegen het einde van 2014 vinden opnieuw veranderingen plaats in het ATV team. Niels, PE1PWB had reeds eerder zijn activiteiten bij PI6ATV stopgezet en inmiddels heeft ook vergunninghouder Hans, PA3ETK besloten om na bijna 19 jaar het stokje over te dragen. De vergunning is ondertussen overgenomen door Paul, PE1RJV en er bleek meer dan voldoende animo om opnieuw vol vertrouwen in de toekomst te kijken. Daarom is rond de kerstperiode in 2014 begonnen aan een omvangrijke vernieuwing van PI6ATV. Er moet veel vernieuwd worden en er bestaan nog steeds verschillende wensen om meer en vernieuwende functionaliteit toe te voegen.

De laatste toevoegingen aan PI6ATV bestaan uit een hernieuwde doorgifte van PI6ALK, integratie van nieuwe ontvangers en een ingang voor DVB-S op 70cm! In de periode to voorjaar 2015 zijn nog verschillende verdere verbeteringen gepland die vooral een focus hebben op het verbeteren van de audiodoorgifte en bestaat de wens om het audio op een uiterst flexibele manier te kunnen routeren van alle verschillende ingangen naar de analoge en digitale carriers als ook de DVB streams...

Wordt vervolgt...

 

Opstelgegevens PI6ATV

Gerbrandytoren - 220m ASL vanaf de reportagecabine

Hoge Biezendijk - IJsselstein - JO22MA 

 

 

Voeg toe aan favorieten
Advertisement
(c) PI6ATV 2005