Home
Nieuws
Algemene informatie
Live Stream
Web besturing Analoog
DVB Monitor
In- en Uitgangen
Met dank aan
PI6ATV Login/Logout
Language selection
Statistieken:
Bezoekers: 3906623
Wie is er online:
Home
   
 
Welkom bij PI6ATV, QRV op 10.290 en 10.475 GHz

 
 
 

  

PI6ATV QRT per 13-12-2015!

PI6ATV is op 13 december 2015 voor onbepaalde tijd uitgeschakeld! Reden hiervoor is de noodzaak om alle technische middelen uit de reportagecabine te verwijderen als gevolg van nieuwe veiligheidsregels die voor de buismast en de cabine zijn gaan gelden. Momenteel wordt keihard gewerkt om 's Nederlands hoogste ATV repeater weer in de lucht te brengen, echter, dit zal de nodige tijd kosten. Ook de functionaliteit zal slechts stapje voor stapje weer beschikbaar komen, voorlopig zijn we al blij wanneer we een baken kunnen inschakelen...

UW steun is van harte welkom, immers, we zijn in grote mate afhankelijk van de donaties van enthausiaste gebruikers. Kijk voor het laatste nieuws op de website van de Stichting Scoop Hobbyfonds: www.hobbyscoop.nl
Betreft: Herplaatsing systemen Gerbrandytoren te IJsselstein

Maandag 23 november 2015

Er is positief nieuws te melden omtrent onze activiteiten op de Gerbrandytoren te IJsselstein! Afgelopen week is overeenstemming bereikt met Alticom B.V., de eigenaar van de Gerbrandytoren, over het herfaciliteren van onze educatieve systemen voor de Radio Amateurdienst in de betonnen toren zodat wij onze activiteiten kunnen voortzetten! Dit betekent dat onze systemen PI6ATV, PI1UTR D-star, PI1UTR DMR, PI3UTR, PI2NOS, PI6TEN, de WebSDR en Hamnet op maandag 14 december voor onbepaalde tijd uitgeschakeld zullen worden. Het is de bedoeling om een deel van de systemen weer zo spoedig mogelijk on-line te brengen, echter, een concrete invulling kunnen wij hieraan momenteel nog niet geven omdat veel praktische punten nog opgelost moeten worden. Met name het ATV relais PI6ATV zal voor langere tijd niet beschikbaar zijn.

De verhuizing naar het betonnen gedeelte van de Gerbrandytoren is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan nieuwe eisen voor veiligheid; zoals wellicht bekend zijn onze huidige systemen in de reportagecabine naar verhouding moeilijk bereikbaar in geval van calamiteiten waardoor in de toekomst nog slechts passieve technische voorzieningen zijn toegestaan. Alle actieve apparatuur dient daarom verwijderd / verplaatst te worden.

Als gevolg van de verhuizing zijn er veel organisatorische wijzigingen noodzakelijk en zullen bepaalde kostenposten aanzienlijk stijgen. Een primaire kostenverhoging vinden we in het gebruik van electriciteit; tot op heden konden we hiervoor gebruikmaken van een faciliteit waardoor de kosten neutraal waren, echter, in de nieuwe situatie is dit niet langer mogelijk. Het betekent dat we in grotere mate afhankelijk zijn van sponsors en donateurs, we doen daarom een nadrukkelijk beroep op potentiele geinteresseerden om een steentje bij te dragen aan onze prachtige educatieve voorzieningen! Een voordeel van de verhuizing is dat onze systemen veel beter bereikbaar worden zodat onderhoud gemakkelijker wordt. Donaties aan specifieke systemen kunnen worden gedaan op de websites van PI3UTR enPI6ATV of op hobbyscoop, of neem  Dit e-mail adres wordt beschermd tegen from spam bots, u hebt Javascript nodig om het te bekijken  (zie ook het e-mail adres beneden) met ons op.

In de aankomende periode zal veel werk verzet moeten worden. De primaire aandacht gaat uit naar het verwijderen van de actieve apparatuur uit de reportagecabine. Voordat dit fysiek mogelijk is moet eerst de infrastructuur in de betonnen toren worden gebouwd, zoals racks, ladderbanen, energievoorziening, potentiaalvereffening, data, rackbekabeling, etc. De actieve apparatuur kan vervolgens verhuisd worden. Ingebruikname ervan is nog een stap verder doordat verbindingen naar onze antennes hersteld moeten worden.

 


Wij spreken onze hartelijke dank uit naar Alticom B.V. voor de herfacilitering.

Alticom is eigenaar van 24 hoge mediatorens en 9 lagere masten. Samen vormen die torens en masten een belangrijk deel van de Nederlandse omroep- en telecommunicatie-infrastructuur. In deze torens en masten verhuurt Alticom ruimte en levert Alticom een aantal aanvullende diensten zoals energievoorziening en koeling aan alle telecommunicatie- en omroepoperators in Nederland. Door de digitalisering van radio en televisie en het toenemend gebruik van satelliet- en glasvezelverbindingen is veel analoge apparatuur in de torens overbodig geworden en verwijderd. De ruimte die daardoor in de torens ontstond, bevatten de perfecte bouwstenen voor datacenters. In 2009 is daarom Alticom begonnen met het aanbieden van datacenter housing diensten. Alticom Datacenters biedt housing services inclusief energievoorzieningen, noodstroom en no-break faciliteiten, uitstekende connectiviteit, hoge continuïteit en een hoge graad van beveiliging.

meer informatie: www.alticom.nl 

 


Persbericht 14-10-2015

Betreft: Update Gerbrandytoren te IJsselstein

Woensdag, 14 oktober 2015

In het begin van dit jaar is door de teams van PI6ATV, PI1UTR, PI3UTR, PI6TEN en PI2NOS het persbericht verspreid dat onze activiteiten vanuit de reportagecabine in de Gerbrandytoren te IJsselstein moeten worden beeindigd. De oorzaak hiervan is dat nieuwe veiligheidsregels gaan gelden voor technische apparatuur in de buismast en de cabine van de Gerbrandytoren waardoor het gebruik ervan sterk aan banden komt te liggen.

Het is een geruime tijd stil geweest, maar op de achtergrond zijn reeds verschillende voorbereidingen getroffen om de cabine te ontruimen. Inmiddels heeft Alticom, de eigenaar van de Gerbrandytoren, aangegeven dat de apparatuur in ieder geval in december uitgeschakeld moet worden en mogelijk ook al verwijderd dient te zijn. Dit brengt veel onzekerheid mee over de toekomstmogelijkheden in de Gerbrandytoren; heel veel is nog onzeker. Het goede nieuws is dat Alticom zich bereid heeft gevonden om de Radioamateurdienst opnieuw te faciliteren, maar dan in het betonnen gedeelte van de toren zodat alle huidige veiligheidseisen gewaarborgd kunnen worden.

Op dit moment zijn veel details nog onbesproken waardoor nog geen beeld geschetst kan worden omtrent de diensten die wij graag terug zouden brengen vanuit deze prachtige lokatie. Wel is duidelijk dat veel systemen voor onbepaalde periode geheel of gedeeltelijk off-air zullen zijn. Wij verwachten tegen het einde van 2015 hierover nadere informatie te kunnen verstrekken.

Team PI6ATV, PI1UTR, PI3UTR, PI6TEN en PI2NOSPersbericht 26-2-2015

Betreft: activiteiten Radiozendamateurs in de Gerbrandytoren te IJsselstein

Donderdag, 26 februari 2015 

In zendamateurkringen is algemeen bekend dat de Gerbrandytoren te IJsselstein onderkomen biedt aan een aanzienlijke reeks systemen die in gebruik zijn voor de amateurdienst. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde reportagecabine die zich bevindt op een hoogte van 220m en daarmee een unieke opstelplaats is voor spraakmakende experimenten.

Enkele maanden geleden is door Alticom, eigenaar van de Gerbrandytoren, een vooraankondiging gedaan dat lokale overheden en de veiligheidsregio Utrecht met Alticom in gesprek zijn teneinde nieuwe veiligheidsaspecten onder te brengen in een convenant die de veiligheid in en om de toren verder moet waarborgen. Eén en ander heeft een indirecte relatie met de incidenten die op 15 juli 2011 plaatsvonden in zowel Smilde als ook in IJsselstein.

In een gesprek met Paul Adriaanse (PE1RJV) en Mischa van Santen (PA1OKZ) heeft Alticom vandaag kenbaar gemaakt dat de besluitvorming hieromtrent niet zonder gevolgen kan zijn voor de radiozendamateur activiteiten in de reportagecabine. Met de komst van dit nieuwe convenant wordt de algehele buismast, inclusief cabine, aangemerkt als “bijzondere gesloten ruimte” en gelden verscherpte eisen voor veiligheid. Dit impliceert dat het niet langer toegestaan is om actieve apparatuur (simpel gezegd ‘alles met een steker’) in de buismast of cabine te gebruiken. Dit betekent dat de amateursystemen in de reportagecabine van de Gerbrandytoren na 18 jaar actieve dienst moeten worden verwijderd.

Alhoewel deze beslissing een diepe indruk heeft achtergelaten bij de beheergroep van de amateursystemen betekent dit niet dat hiermee aan alle prachtige experimenten een einde gekomen is. Binnen duidelijke kaders is Alticom bereid om opnieuw een opstelplaats te faciliteren in de betonnen toren waarbij nog steeds mogelijkheden bestaan om antennes te gebruiken aan de buismast en de cabine. We kunnen hierdoor in ieder geval vooruitkijken en tenminste een deel van de apparatuur opnieuw gaan gebruiken.

De verwachting bestaat dat de huidige apparatuur in de reportagecabine reeds binnen enkele maanden moet worden uitgeschakeld. De verschillende werkgroepen zitten de komende dagen daarom in spoedzitting samen om de (on)mogelijkheden te bespreken en een plan uit te werken. Bij goedkeuring door Alticom kan voorts in de maanden erna stapsgewijs worden gewerkt aan de realisatie danwel her ingebruikname van verschillende systemen.

Het zal duidelijk zijn dat de ontmanteling van de vier 19 Inch racks in de reportagecabine een zeer omvangrijke klus is en de eventuele nieuwbouw des te meer, om maar te zwijgen over bekabeling door de buismast. Eén en ander zal daarom zonder meer gepaard gaan met het tijdelijk QRT gaan van verschillende diensten.

De volgende systemen zijn door de maatregelen getroffen:

·         De multimedia ATV repeater PI6ATV, zowel het algehele analoge als digitale systeem

·         Bovenregionale 2m repeater PI3UTR

·         D-star repeater PI1UTR

·         DMR repeater PI1UTR

·         De RX co-locatie voor 70cm repeater PI2NOS

·         De RX co-locatie voor 10 meter repeater PI6TEN

·         De vier Hamnet toegangspunten en voorziene link-verbindingen

Op dit moment is niet inzichtelijk welk kostenplaatje deze omvangrijke operatie met zich mee zal brengen, maar dat deze kosten aanzienlijk zullen zijn staat op voorhand vast. De scenario’s om één en ander te realiseren worden op korte termijn in kaart gebracht en mogelijk wordt een beroep gedaan op de amateurgemeenschap, danwel in middelen, danwel in financiële steun.

Het wegvallen van de faciliteiten in de reportagecabine in de Gerbrandytoren heeft nogal vérstrekkende gevolgen voor de amateurdienst. In de komende maanden zal héél veel werk verzet moeten worden om tenminste een gedeelte van de faciliteiten opnieuw aan te kunnen bieden. Tegelijk zien wij in een nieuwe opstelplaats ook mooie technische uitdagingen en zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Namens het hele team van PI6ATV, PI3UTR, PI1UTR, PI2NOS, PI6TEN en Hamnet,

 

Vriendelijke groet,

 

Paul Adriaanse – PE1RJV

Mischa van Santen – PA1OKZ

  
 
Laatste nieuws over PI6ATV lezen?       Ga naar  NIEUWS!
   

Heeft u een bedrag over voor de repeaters PI1UTR, PI3UTR en PI6ATV ?
U kunt doneren via PayPal op www.pi3utr.nl

Mail: Dit e-mail adres wordt beschermd tegen from spam bots, u hebt Javascript nodig om het te bekijken

 

Voeg toe aan favorieten
Advertisement
(c) PI6ATV 2005